Bijna helft werknemers zet job naar zijn hand

Bijna helft werknemers zet job naar zijn hand

Bijna 1 op 2 Belgische werknemers tracht op eigen initiatief zijn job vorm te geven in overleg met de werkgever of collega’s. Het gaat om een inhoudelijke invulling van de job, zoals wijzigingen of verschuivingen in het takenpakket.

“Deze vorm van zogenaamde job crafting komt meer voor dan dat werknemers er zelf voor kunnen kiezen waar of wanneer ze werken”, vertelt Lien Vossaert van de Universiteit Gent dat de studie uitvoerde in het kader van de Securex Leerstoel.

Het ging om een onderzoek bij 1.754 werknemers, zowel arbeiders, bedienden als kaderleden.

Gevolgen?

Werknemers die de vrijheid krijgen om hun jobinhoud een persoonlijk accent mee te geven, zijn onder meer productiever, innovatiever, meer geëngageerd en meer tevreden.

De keerzijde van de medaille is echter dat job crafting de werkdruk kan verhogen en niet noodzakelijk een hefboom vormt in de bereidheid om langer te werken.

In samenwerking met MARK Magazine
(wv) – Bron: MARK Magazine

Contacteer ons