Een nieuw jaar betekent nieuwe voornemens

Een nieuw jaar betekent nieuwe voornemens

2016.  Het jaar is nu goed en wel gestart. Elke januarimaand concretiseren mensen goede voornemens en afspraken met zichzelf. Vaak hebben die ook betrekking op het werk en spelen de thema’s jobtevredenheid en werk-privébalans een grote rol.

Hoe komt dat toch? Eenvoudig. Als je je verplaatsing en de middaglunch meerekent, dan zijn mensen gemiddeld dertien uur “bezig” met het werk. En dat is veel, erg veel. Stel dat je acht uur slaap nodig hebt, dan rest je nog vier uur om vrij te spenderen per dag. Het is te zeggen: zorgen voor je kinderen, huishouden, administratie enz. Je voelt het hè: we worden geleefd door het werk en net daarom wordt onze loopbaan zo belangrijk. Verloopt die zoals je dat zou willen ? Komt hier tot uiting wat je belangrijk vindt in je leven ?

In mijn praktijk als loopbaancoach, ondernemer merk ik dat de Professionals en Ondernemers met de grootste jobsatisfactie net die zijn die risico’s durven nemen en die gepassioneerd zijn door verandering. Dat werkte zo aanstekelijk dat ook ik mezelf eens grondig in vraag heb gesteld.

Human Results groeide de afgelopen jaren goed. Het team van loopbaanbegeleiding groeide uit tot 12 coaches verspreid in Vlaanderen. Maar achter de schermen bleef ook ik in mijn comfortzones zitten. Dat merkte ik aan grote en kleine dingen. Mijn voornemen voor dit jaar is dan ook kwaliteitsverbetering. Een aantal taken bleef ik zelf doen, maar vanaf nu kies ik ervoor om ze uit te besteden. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede (ieder zijn specialisatie!), maar ook mijn levenskwaliteit. Tevens gaan we met Human Results nieuwe terreinen verkennen dit jaar. 2016 wordt belangrijk. Ik weet nu duidelijk wat mij energie geeft en wat mijn energievreters zijn. Ik nodig mensen uit in hun sterktes te gaan staan, maar deed het zelf te weinig. Ondernemen vraagt moed, maar ook veel zelfkennis.

Daarom leg ik nu de vraag bij jou. Tracht een antwoord te formuleren op volgende vragen:

  • Wat wil ik precies en waar wil ik naartoe ?
  • Wat zijn mijn kwaliteiten, sterktes, drijfveren en talenten ?
  • Hoe kan ik die optimaal inzetten om mijn doelen te realiseren?

Niet zo makkelijk hè ? Maar voel je wat er gebeurt als je je er echt in verdiept. Er komt nieuwe energie vrij. Dat is de energie van verandering, die komt van binnenuit en die heb je nodig om van richting te wijzigen. Voel nu goed wat je angsten en belemmeringen zijn. Wat houd je tegen ? Dat is je weerstand. Eens je die duidelijk hebt, kan je beslissen wat je gaat doen. Let op, het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Angsten zijn heel krachtig en weerhouden heel wat mensen van te doen wat ze graag zouden willen.

Onderzoek wat nodig is om die weerstand te overwinnen.

Dat is leiderschap. Dat vergt moed. En tot die twee kwaliteiten heeft iedereen toegang.

Goede reis in 2016 !

Marijke

Contacteer ons