Privacyverklaring

We voelen ons ook verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens
Bij Human Results verzamelen we jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Al deze gegevens worden door ons beheerd.
Bij een contact met Human Results bewaren we:

1. Jouw e-mailadres als je dit invoert op deze website.
2. Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt in het kader van de dienstverlening bij Human Results.

Gebruik van de gegevens
Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door jou gevraagde dienst.
De gegevens worden enkel door Human Results of haar partners gebruikt voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Rechtsgrond
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwigheden en/of andere relevante informatie mee te delen.

Beveiliging
Human Results neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als wij jouw gegevens ontvangen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Daarnaast hebben enkel medewerkers die werkzaamheden voor jou uitvoeren toegang tot jouw data in het kader van de uit te voeren werken.

Delen met derden
Human Results verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duur van het bijhouden van de gegevens
Human Results zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Alle wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.

Rechten
Je hebt recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Je kan ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op jou laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden.
Je kan hiervoor een mail sturen naar
info@humanresults.be.
We nemen binnen de 7 kalenderdagen contact met je op.

Klachten ivm persoonsgegevens
Je kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de CBPL mocht je van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met jouw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Wij vinden het fijn om een kopie van uw schrijven  te ontvangen. Dit kan door een mail te sturen naar info@humanresults.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
Human Results
Vandebroek Coaching en Co Vof
Romershovenstraat 197a
3730 Hoeselt
België
BE : 0829 828 268
info@humanresults.be

Contacteer ons